AHRATA

Home

Ahrata (AGB 03095357) is een kleinschalige vrijgevestigde praktijk voor psychiatrie, psychotherapie, arbeidsgerelateerde problematiek. Aleko Chatojev behandelt uitsluitend volwassenen en heeft zich, naast zijn werkzaamheden als psychiater, gespecialiseerd in de integrale behandeling van psychiatrische problematiek. Dat betekent dat naast het gebruikelijke reguliere aanbod bied ik zorg met een breed perspectief op alle andere beschikbare opties uit gezondheidswetenschappen en ook complementair behandelaanbod.

Hét centrale aspect van de behandel relatie is dan de samenwerking tussen therapeut en patiënt ook wel werkalliantie genoemd. De focus is gericht op gezamenlijke inspanningen met cliënt, waar  wordt actief gewerkt aan aanvaardbare voor patiënt zijn individuele keuzes die meestal logisch en natuurlijk passend zijn bij holistische (integrale) visie op zijn geheel: we kijken naar de patiënt als een mooi en uniek geheel en niet naar de som van de verschillende “onderdelen” in zijn klachten.

Lid van de NVPP (De Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie)

Regulier aanbod:

Psychodiagnostiek en advies.

Medicatie en evaluatie van effect en/of bijwerkingen.

ISTDP (Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy)

ACT (Acceptance and commitment therapy)

RRT (Rapid Resolution Therapy)

EMDR (traumatherapie),

Psychomotore therapie (PMT)

Second opinion,

Chronotherapie

Complementair aanbod:

Kruiden/supplementen/Adaptogens

Magnetische stimulatie

Leefstijltrainingen/ leefstijl coach,

Mindfulness-Based Inzichttherapie,

Acupunctuur,

rTMS ( binnekort)

Neurofeedback

 

Betaling en vergoeding

Zowel de individuele behandeling als ook groepspsychotherapie wordt door uw verzekering vergoed. Houdt u daarbij wel rekening met een vastgestelde eigen bijdrage per 1 januari 2012 en uw eigen risico! Voor vragen over deze eigen bijdrage of de hoogte van uw eigen risico neemt u contact op met uw eigen verzekeraar.

Algemene Informatie

Voor telefonisch contact, vragen en collegiaal overleg ben ik bereikbaar op de volgende tijden:

Tel.nr. 06 – 37192979

 

Donderdag van 09:00– 13.00 uur.
Zaterdag van 09.00 – 13.00 uur.
Zondag van 09.00 13.00 uur.

 

BIG registratie 49063836701
KvK 61910651
Banknummer NL87ABNA0509908691

Zowel voor Basis GGZ als voor Specialistische GGZ is een verwijsbrief vereist.

We vragen je voorafgaand aan het eerste gesprek een verwijsbrief ingevuld bij ons af te leveren, naar ons op te sturen, of ingescand naar ons toe te mailen.

Ons algemene e-mailadres is: info@ahrata.com

Waaraan dient een verwijsbrief te voldoen?

Volgens de eisen per 1 januari 2014 dient op een verwijsbrief het volgende te worden vermeld.

  • De aanmeldingsdatum op de verwijsbrief moet (maximaal een halfjaar) liggen voor de datum van het eerste gesprek.
  • Naam en functie van de verwijzer.
  • AGB-code van de verwijzer.
  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer.
  • Gegevens van de client (NAW-gegevens en geboortedatum).
  • Een specifieke psychische stoornis dan wel een vemoeden daarvan.
  • Er moet duidelijk aangegeven zijn of wordt verwezen voor Basis GGZ of voor Specialistische GGZ.